ΙΧΘΥΣ (Ichthus)

I begin a new project of still lifes with ΙΧΘΥΣ (Ichthus) for “Ίησοῦς Χριστός, Θεοῦ Υἱός, Σωτήρ” (Jesus Christ, son of God, Saviour)

ΙΧΘΥΣ (Ichthus)  for "Ίησοῦς Χριστός, Θεοῦ Υἱός, Σωτήρ"

ΙΧΘΥΣ (Ichthus) for “Ίησοῦς Χριστός, Θεοῦ Υἱός, Σωτήρ”

Three views: Otford, Kent

NearOtford

OutsideOtford

WaterThrough

Time Machine: the return

Yet another image added to my ongoing “Imaginations III” project

TimeMachine-III

Time Machine: into the Void

Another image added to my on going Imaginations III project.

TimeMachine-II

The ruin in the oaks woods

Another image added to my ongoing Imaginations III project (http://molinabarrios.com/imaginations-iii/)

The church in the oak woods

The church in the oak woods (after Caspar David Friedrich)

%d bloggers like this: